درباره این مقاله:

 شرکت ارتعاش الکترونیک آروج اولین محصول رباتیکی خود را با عنوان "ربات آموزشی شش پا (Hexapod) " با قابلیت تنوع در حرکات و جهات مختلف تولید کرده است.

برای دریافت اخبار بیشتری از این ربات در مدل های تکمیلی ما را دنبال کنید.