تست دستگاه مکان یاب لوله های پلی اتیلن گازشهری در استان های کردستان، گلستان و قم